• صادرات
  صادرات روزنه‌ای برای تنفس صنایع کوچک
  روز ملی حمایت از صنایع کوچک (متن مصاحبه )
 • كاروند صادراتی ارزشمند
  كاروند صادراتی ارزشمند
 • توسعه تجارت کاروند
  توسعه تجارت کاروند قطب نمای پیشرفت شما در توسعه صادرات خواهیم بود.
 • توسعه تجارت کاروند
  توسعه تجارت کاروند پیشرو در ارائه طرح های بازاریابی و مشاوره
 • كاروند تجارتي هدفمند
  كاروند تجارتي هدفمند
درخواست واردات
نام و نام خانوادگی *
لطفاً نام و نام خانوادگی خود را وارد نمایید.
سمت:
Invalid Input
نام شرکت *
لطفاً نام شرکت خود را وارد نمایید.
شماره تماس *
لطفاً شماره تماس خود را وارد نمایید.
تاریخ ارسال
Invalid Input
شماره تعرفه
Invalid Input
استانداردهای کیفی
Invalid Input
اینکوترمز

ایمیل *
لطفاً آدرس ایمیل خود را وارد نمایید.
آدرس شرکت:
Please let us know your message.
نام کالا *
لطفاً نام کالای موردنظر خود را وارد نمایید.
مقدار یا تعداد *
لطفاً مقدار یا تعداد کالای موردنظر خود را وارد نمایید.
مشخصات
Invalid Input
نحوه پرداخت *
Invalid Input
کشور مبدا *
لطفاً کشور مبدا مورد نظر خود را وارد نمایید.
کشور سازنده
Invalid Input