• صادرات
  صادرات روزنه‌ای برای تنفس صنایع کوچک
  روز ملی حمایت از صنایع کوچک (متن مصاحبه )
 • كاروند صادراتی ارزشمند
  كاروند صادراتی ارزشمند
 • توسعه تجارت کاروند
  توسعه تجارت کاروند قطب نمای پیشرفت شما در توسعه صادرات خواهیم بود.
 • توسعه تجارت کاروند
  توسعه تجارت کاروند پیشرو در ارائه طرح های بازاریابی و مشاوره
 • كاروند تجارتي هدفمند
  كاروند تجارتي هدفمند

معرفی شرکت

شركت توسعه تجارت كاروند با مسئوليت محدود در تاريخ 15/8/1386 با هدف (انجام كليه امور بازرگاني مجاز اعم از صادرات و واردات كالا وخدمات ، اخذ و اعطاي نمايندگي به كليه اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي وخارجي ، بازاريابي صادراتي براي كالاها و نرم افزارهاي توليد داخلي ، اخذ تسهيلات از بانكهاي داخل و خارج از كشور در جهت انجام موضوع شركت،مشاركت با اشحاص حقيقي و حقوقي و انجام كليه امور مطالعاتي در زمينه هاي بازرگاني و مشاركت در انتقال تكنولوژي و سرمايه گذاري مشترك با اشخاص حقيقي و حقوقي و انجام كليه امور مجازي كه به نفع شركت باشد)تأسيس گرديد.آقاي رضا عبداللهي به سمت رئيس هيئت مديره وخانم زهرا عسگري مجدآباد كهنه به سمت مدير عامل براي مدت نامحدود انتخاب گرديدند.

 

شرح فعاليتهاي توسعه تجارت كاروند:

 • عقد قرارداد همكاري صادراتي شركتها به صورت ميان مدت و بلند مدت
 • ايجاد گروه هاي صادراتي كالايي
 • شناسايي بازار كشورها وتحليل نياز آنها با توجه به ظرفيت و كالاهاي صادراتي صنايع كوچك ومتوسط
 • مديريت پذيرش ويا اعزام هيأت هاي تجاري
 • مديريت حضور در نمايشگاهها و تورهاي خارجي
 • انجام مذاكرات تجاري جهت فروش محصولات در بازارهاي خارجي
 • ايجاد شبكه هاي توزيع و فروش به روشهاي نوين و جهاني در كشورهاي هدف با الويت كشورهاي همسايه
 • ارائه مشاوره هاي تخصصي جهت تعيين ويژگي هاي كمي وكيفي محصولات مورد نياز بازارهاي هدف به توليدكنندگان
 • مشاوره هاي تخصصي جهت امور بيمه وحمل ونقل و...
 • برندينگ و بسته بندي محصول صادراتي
 • تهيه اسناد و مدارك مورد نياز صادرات